Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Wykopy dla sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych są rodzajem robót ziemnych, które wykonujemy na terenie Mosiny oraz okolic. Ogólne warunki wykonywania wykopów otwartych dla kanalizacji regulują normy PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Uwzględniają one takie parametry jak szerokość oraz kształt wykopu, system szalowania, zabezpieczenia przed ewentualnym ruchem pieszym, poziom wód gruntowych i rodzaj podłoża.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI