Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

W ramach naszych usług wykonujemy wykopy pod przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne. Jest to rodzaj robót ziemnych, umożliwiający podłączenie domu lub inwestycji do istniejącej już sieci. Przyłącza wodociągowe należy prowadzić na głębokości 1,2 – 1,5 m, czyli poniżej strefy przemarzania gruntu. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego prace ziemne powinny być przeprowadzone w taki sposób, by spadek ułożonej w wykopie rury, o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, wynosił 1,5%, czyli 1,5 cm na każdy metr rury. Umożliwi to samoczynny spływ ścieków do kolektora.

wykopy pod kanalizację mosina

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI